Społeczna odpowiedzialność banków [M0249]

Numer projektu: M0249 [monografia współautorska]
Termin przyjmowania zgłoszeń: do 08 marca 2018
Termin publikacji: 2018

Zakres tematyczny projektu

Zakres niniejszego projektu może obejmować wszelkie zagadnienia związane z zaproponowaną tematyką. Ostateczny zakres publikacji, jej struktura i brzmienie tytułu zostaną określone przez członków zespołu realizującego projekt.

Do projektu zapraszamy wyłącznie naukowców ze stopniem co najmniej doktora.
O przyjęciu do zespołu decydować będzie zawartość merytoryczna proponowanej tematyki i – w przypadku większej liczby chętnych – termin dopełnienia formalności.


Międzyuczelniany projekt naukowy

Udział w naszym projekcie jest prestiżowym i ciekawym z naukowego punktu widzenia elementem w dorobku naukowca:

 • Projekt realizowany jest w kameralnym gronie 3 naukowców, co – w przeciwieństwie do ogólnych i rozległych tematycznie konferencji naukowych – pozwala skupić się na bardziej specjalistycznych, wąskich zagadnieniach. Nie wyklucza to oczywiście opracowania również tematów szerszych, bardziej ogólnych.
 • W projekcie biorą udział osoby z różnych jednostek naukowych, co pozwala poszerzać i zacieśniać kontakty międzyuczelniane.
 • Daje to również szansę na współpracę interdyscyplinarną, pozwalającą zbadać wybrane zagadnienie w sposób innowacyjny, wielostronny i niespotykany dotychczas w literaturze.
 • Rezultatem projektu naukowego jest monografia naukowa – niezmiennie uznawana za najbardziej ceniony element dorobku naukowego.
 • Monografia zostanie opublikowana w dwu wersjach: elektronicznej (e-book) i drukowanej (książka w oprawie miękkiej).
 • Publikacja w formie e-booka zapewnia NIEOGRANICZONĄ wielkość nakładu i NIEOGRANICZONĄ w czasie dystrybucję, co daje większe szanse na cytowanie utworu Autora, niż w przypadku analogicznych publikacji konferencyjnych w formie drukowanej, która dociera tylko do wąskiego grona uczestników konferencji.
 • Udział w projekcie jest płatny.

Najwyższa jakość publikacji

Dokładamy najwyższych starań, aby monografie powstające w międzyuczelnianych wydawnictwach naukowych spełniały najwyższe standardy – zarówno merytoryczne, jak i edytorskie:

Recenzja wydawnicza:

 • Recenzenta wybiera wydawnictwo spośród współpracujących z nami profesorów.
 • Recenzja jest anonimowa – aby wykluczyć stronniczość, recenzent nie zna nazwisk Autorów publikacji, którą otrzymuje od wydawnictwa do zrecenzowania. Autorzy nie znają nazwiska recenzenta.
 • Recenzent i Autorzy nie mogą pracować w tej samej uczelni, aby wykluczyć ryzyko złamania zasady anonimowości i nie powodować konfliktu interesów.
 • Recenzje monografii sporządzane są wyłącznie przez naukowców w stopniu co najmniej doktora habilitowanego, co stanowi gwarancję wysokiej jakości merytorycznej recenzji.
 • Recenzent ma duży wpływ na ostateczny kształt publikacji poprzez zgłoszenie uwag i wymóg ich uwzględnienia, pod rygorem niedopuszczenia pracy do publikacji. Recenzent ma możliwość ponownej oceny publikacji po uwzględnieniu uwag przez Autorów.

Ponadto:

 • Publikacja poddawana jest starannemu opracowaniu edytorskiemu – zarówno nasz skład, jak i projekty okładek wyróżniają się na rynku książki.
 • Monografie publikowane są nie tylko w wersji drukowanej, ale również elektronicznej, dzięki czemu nieprzerwanie funkcjonują na rynku i są dostępne dla osób zainteresowanych opublikowaną tematyką, co zwiększa szanse na cytowanie pracy.
 • Monografie opatrywane są numerami ISBN (odrębnie dla wersji elektronicznej i drukowanej).
 • Egzemplarze obowiązkowe są na koszt wydawnictwa przekazywane do bibliotek zgodnie z ustawą o egzemplarzach obowiązkowych.
 • Publikacja będzie spełniać cechy monografii w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. Będzie to monografia współautorska, czyli taka, w której autorstwo poszczególnych rozdziałów nie zostało oznaczone, liczba współautorów nie przekracza 3 osób i każda z nich reprezentuje inna jednostkę naukową.
 • Dlatego udział w takiej monografii może być podstawą przyznania jednostce naukowej, przy której afiliowany jest Autor, aż 25 punktów. Wówczas każda jednostka naukowa reprezentowana w takiej publikacji może otrzymać 25 punktów.

Sugerowana struktura monografii współautorskiej

Monografia o jednolitej strukturze podzielonej na rozdziały, wypracowanej przez zespół Współautorów. Opatrzona wspólną bibliografią. Ta forma wymaga ścisłej współpracy zespołu i jest zdecydowanie preferowaną strukturą monografii.

Jednocześnie przypominamy, że:

 • Wymagamy, aby monografia naukowa posiadała część badawczą, której wyniki stanowią wkład do nauki.
 • Publikacje niezawierające badań, a jedynie zbierające wiedzę z danej dziedziny będą publikowane jako podręczniki spełniające kryteria monografii naukowej w świetle § 11. pkt. 1. i 3. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym.

Harmonogram prac:

 • Przyjmowanie zgłoszeń w trybie ciągłym w terminie podanym na górze strony. Propozycje tematyki udziału w monografii wraz z krótkimi abstraktami prosimy przesyłać wypełniając formularz zgłoszenia rozdziału/udziału monografii, który mozna pobrać na dole strony.
 • Podpisanie umowy i płatność – udział w projekcie jest płatny.
 • Umowę – otrzymaną drogą mailową po wysłaniu zgłoszenia – należy wydrukować w 2 egzemplarzach, wypełnić swoje dane, parafować na każdej stronie, podpisać na końcu umowy i oba egzemplarze przesłać na adres:
           Texter Sp. z o.o.
            Dział Umów Wydawniczych
            ul. Konwaliowa 7
            03-194 Warszawa
 • Nadsyłanie gotowych tekstów – termin do ustalenia po zebraniu trzyosobowego zespołu, zgodnie z sugestiami Autorów. Tekst monografii należy pisać w otrzymanym od wydawnictwa szablonie zapewniającym formatowanie zgodne z wymogami edytorskimi wydawnictwa. Szablon członkowie zespołu otrzymają po dopełnieniu formalności.
 • Łączna wymagana objętość tekstu jednego Autora: 2,0 – 2,2 arkusza wydawniczego (ok. 40-44 strony tekstu)
 • Planowany termin publikacji: w ciągu około miesiąca od dostarczenia kompletnych tekstów.

Jeśli chcesz być informowany o naszych nowych projektach naukowych w pierwszej kolejności, aby móc skorzystać z niższych cen oraz o ebookach dostępnych za darmo – dołącz do listy osób otrzymujących nasz Newsletter.

Nie znalazłeś tematu monografii, w której mógłbyś wziąć udział?  Zaproponuj własny temat monografii. Co miesiąc spośród nadesłanych propozycji wybieramy tematy nowych projektów naukowych. Prześlij nam swoją propozycję: monografie@texterbooks.com.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl